Maatschap AuditNL is per 30 juni 2015 opgehouden

De maatschap auditNL is per 30 juni 2015 opgehouden te bestaan en beide oprichters de heer G.W. (Gert) Slijkhuis, en de drs. D.J.M. (Mario) van Buijtene zijn eerder allebei zelfstandig verder gegaan met een zelfstandige accountantsorganisatie.

Gert Slijkhuis met AuditNL Oost B.V. (tel. 026-379-2011)  en Mario van Buijtene met AuditNL West B.V. (tel. 06-1799-2868)

 

Voor nadere informatie over deze twee accountantsorganisaties die onafhankelijk van elkaar zijn (doorgegaan) verwijzen wij naar:

AuditNL Oost B.V. : www.auditnloost.nl  en AuditNL West B.V. : www.auditnlwest.nl.